Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is de verwarming van bestaande woningen die nu nog van aardgas afhankelijk zijn. Netbeheerder Stedin heeft inmiddels aangetoond dat bestaande aardgasleidingen geschikt kunnen zijn voor waterstof. Voor sommige buurten waar reductie van het energiegebruik door isolatie moeilijk of extreem duur is en een warmtenet niet goed haalbaar, bijvoorbeeld bij monumentale panden in oude binnensteden, kan toepassing van waterstof een oplossing zijn.

 

Voorbeeldprojecten

Rozenbrug, Rotterdam

Nadat de gasleidingen geschikt bleken voor transport van waterstof zijn cv-ketels op waterstof toegepast bij een appartementencomplex in Rozenburg (Z-H). Bij deze blokverwarming zorgen de waterstofketels voor 30% van de totale jaarlijkse warmtebehoefte. De benodigde waterstof wordt ter plekke met een elektrolyser geproduceerd. Volgens onderzoeksbureau Berenschot kan waterstof het verduurzamen van het warmtenet versnellen. https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/30279/waterstof-co2-neutraal

Ameland 

Op Ameland is een speciaal stuk gasnet aangelegd voor een consumententest waar waterstofgas wordt toegevoegd aan het aardgasnet. Op deze manier kan het gasnet gebruikt worden om duurzame energie in op te slaan en te transporteren. 14 woningen van een wooncomplex gebruikten hier een aantal jaren een mengsel van waterstof en aardgas zonder enige aanpassing van hun installatie. De conclusie van deze test is dat het bijmengen tot max. 20 procent waterstof voor de gebruikers, apparaten en leidingen in ieder geval geen probleem is.

Stad aan ‘t Haringvliet, Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee wil men Stad aan ‘t Haringvliet volledig overzetten van aardgas naar van waterstof. Hiervoor worden cv-ketels omgebouwd van gas naar waterstof. Stad aan ‘t Haringvliet is een dorp met ongeveer 600 woningen en 1.300 inwoners. De benodigde waterstof wordt geproduceerd met elektrolysers, gevoed door stroom uit de windmolens op het eiland. De zelfgeproduceerde waterstof wordt via een hoge druk pijpleiding naar het dorp getransporteerd. 

Hoogeveen, nieuwbouwwijk

De gemeente Hoogeveen en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderzoeken samen met een aantal partners de mogelijkheden om een nieuwbouwwijk van ca. 80 woningen en in de toekomst de daarnaast gelegen bestaande woonwijk Erflanden om te zetten van aardgas op waterstof. Het terrein van de bestaande gas behandelings installatie van NAM bij Emmen is in beeld om de benodigde installaties te huisvesten. Voor de bestaande woonwijk wordt onderzocht of elektrolyse op basis van lokale zonne-energie mogelijk is in combinatie met een aansluiting op het toekomstige hogedruk waterstof gasnet. 

De gemeente Hoogeveen verwacht dat de ervaringen die het experiment oplevert kunnen bijdragen aan het maken van een schaalsprong naar waterstof in de bestaande bouw.  Dankzij uitbreiding, ook naar de aanpalende bestaande woonwijk Erflanden, krijgt Hoogeveen de jaren erna honderden huizen die enkel waterstof gebruiken als energiedrager.