Industrie

Industrie

In de zware chemische industrie wordt waterstof toegepast voor de productie van kunstmest, ammoniak en het opwaarderen van brandstoffen bij raffinaderijen. https://www.tankpro.nl/brandstof/2012/02/08/waterstoffabriek-maakt-vooral-raffinaderij-stuk-schoner/?gdpr=accept

Ook stoomproductie in de voedingsmiddelenindustrie, ovens in bakkerijen etc. zijn vooralsnog niet eenvoudig te elektrificeren. Bij deze processen waar hogere temperaturen nodig zijn (meer dan 250°C), is waterstof wel toe te passen. In dergelijke gevallen is waterstof één op één een alternatief voor elektriciteit.

Op Goeree-Overflakkee zijn bijvoorbeeld voorbereidingen om ammoniak te maken op basis van waterstof die met lokale zon en wind is geproduceerd. Deze ammoniak kan dan in de industrie in het Botlekgebied worden gebruikt. https://www.goeree-overflakkee.nl/duurzaam-go/waterstof_46733/item/groene-ammoniak-uit-de-waterstoffabriek_198844.html

Waterstof kan worden gebruikt als grondstof in plastic- en staalindustrie ter vervanging van fossiele grondstoffen. De staalindustrie is een van de grootste vervuilers ter wereld, verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de CO₂-uitstoot. De Scandinavische staalgigant SSAB claimt in 2026 als eerste fossielvrij staal op de markt te kunnen brengen met behulp van groene waterstof.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/industrie/33231/fossielvrij-staal-groene-waterstof#:~:text=De%20staalindustrie%20is%20een%20van,met%20behulp%20van%20groene%20waterstof.

Initiatieven voor verduurzamen waterstof in de Nederlandse industrie

Hydrohub
Het waterstofconsortium binnen het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) lanceerde in december 2019 de Hydrohub. Dit consortium heeft als doel nog voor 2030 grootschalig, concurrerend en CO₂-vrij waterstof voor industrieel gebruik te produceren. Op het Zernike complex van de Groningse universiteit komt een installatie voor de productie van waterstof voor industriële toepassingen. Behalve naar de productie kijkt het initiatief ook naar de distributie van waterstof. Gasunie faciliteert dit project waarmee hergebruik van het bestaande traditionele gasnetwerk relatief eenvoudig tot de inzet van duurzame energievormen leidt.

Kunstmestproductie verduurzaamd
Het bedrijf Yara, een kunstmestproducent met een fabriek in Sluiskil, wil samen met energiebedrijf Ørsted een grote waterstoffabriek bouwen. Deze maakt met groene stroom, afkomstig van wind op zee, waterstof. Yara gebruikt de waterstof vervolgens om duurzamere kunstmest te maken. De fabriek moet uiterlijk in 2025 af zijn, mits er genoeg subsidie beschikbaar is.

Verduurzaming productie waterstof in haven Rotterdam
Er zijn plannen in de Rotterdamse haven een waterstof uit aardgas te winnen met opslag van CO₂. De ambitie is om uiteindelijk 700.000 ton waterstof te produceren in de Rotterdamse haven, en zo de CO₂-uitstoot van de havenindustrie met bijna een vijfde te verminderen. We hebben het hier dus over blauwe waterstof. https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/waterstof/33169/waterstof-rotterdam